Ελλάδα: Η tέtαρtη πιo θρησkεuόμεvη xώρα tης Εuρώπης σύμφωvα με vέα έρεuvα

UncategorizedΈρευνα αναφορικά με τη σχέση των Ευρωπαίων με την θρησκεία διεξήγαγε το Pew Research Center. 

Οι ερευνητές, προκειμένου να μπορέσουν να προσδιορίσουν τον «βαθμό της θρησκευτικότητας», εξέτασαν 4 ξεχωριστούς παράγοντες.

Οι παράγοντες ήταν οι εξής: η παρακολούθηση θρησκευτικών τελετών, η συχνότητα προσευχής, η πίστη στον Θεό και το πόσο σημαντική χαρακτηρίζει την θρησκεία στη ζωή του το ίδιο το άτομο.

Στην έρευνα, ως «πολύ θρησκευόμενοι» χαρακτηρίζονται εκείνοι οι οποίοι απάντησαν ότι τουλάχιστον 2 από τις 4 παραμέτρους, οι οποίες αναφέρθηκαν είναι «πολύ σημαντικές», ενώ δήλωσαν ότι παρακολούθησαν θρησκευτικές τελετές τον τελευταίο μήνα, προσεύχονται καθημερινά, πιστεύουν στον Θεό και ότι η θρησκεία είναι «πολύ σημαντική για εκείνους».

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε διαδραστικό χάρτη όπου ο χρήστης μπορεί να δει ξεχωριστά την κάθε παράμετρο καθώς και το συνδυαστικό τους αποτέλεσμα.

Συνδυαστικά, Ρουμανία, Αρμενία, Γεωργία, Ελλάδα και Μολδαβία είναι οι πιο θρησκευόμενες ευρωπαϊκές χώρες με ποσοστά 55%, 51%, 50%, 49% και 47% αντίστοιχα.

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης το Βέλγιο και η Σουηδία με 10%, η Τσεχία και η Δανία με 8% και η Εσθονία με 7%.

Ειδικότερα, για την Ελλάδα, το 55% του δείγματος τόνισε ότι η θρησκεία είναι «πολύ σημαντική» στη ζωή του. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ 34 συνολικά χωρών του δείγματος.

Το 38% δήλωσε ότι παρακολούθησε θρησκευτικές τελετές κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Είναι το 6ο υψηλότερο ποσοστό στην έρευνα.

Το 29% προσεύχεται καθημερινά. Είναι η ένατη χώρα του δείγματος σε αυτή την παράμετρο.

Τέλος, το 59% των ερωτηθέντων, πέμπτο μεγαλύτερο ποσοστό στην έρευνα, δήλωσε ότι είναι απολύτως σίγουρο ότι υπάρχει Θεός.

Συνολικά οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι «περισσότερο θρησκευόμενες» συγκριτικά με εκείνες της δυτικής Ευρώπης. Για παράδειγμα, στην Αρμενία και στην Ελλάδα, περίπου οι μισοί από τους ενήλικες είναι «πολύ θρησκευόμενοι».

Στον αντίποδα μόλις 1 στους 10 κατοίκους της Δανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να περιγραφούν ως «πολύ θρησκευόμενοι» με τα ίδια κριτήρια.

Πηγή